Human of Street ‘คืนคนไร้บ้านสู่สังคม’

รวมพลังผลักดันนโยบายเพื่อการเข้าถึงสิทธิและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน พร้อมสร้างการรับรู้ใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) โดยสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

เครือข่ายคนไร้บ้าน จัดงาน Human of Street (Season 2): Greeting for the Homeless ขึ้นที่พิพิธบางลำพู อีกหนึ่งงานที่ทดสอบวัดใจว่า คุณพร้อมรู้จักตัวตน พร้อมเปิดใจรับ “คนไร้บ้าน” มากแค่ไหนครั้งนี้จึงใช้พื้นที่พิพิธบางลำพูมาเนรมิตเป็นพื้นที่ส่งเสียงความรู้สึกนึกคิด และสิ่งที่ “คนไร้บ้าน” เป็น อยู่ และเผชิญ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสและเปิดใจกับคนไร้บ้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Homeless Caf : จิบกาแฟ ชิมเบเกอร์รี พร้อมบทสนทนาดีๆ กับคนไร้บ้าน ในอีกโซนของงานคือการจัดนิทรรศการ : เข้าใจและเข้าใกล้ ความคิดอ่านคนไร้บ้าน กับผลงานคนรุ่นใหม่ จากเวที Homeless Creative Lab ในนิทรรศการชุด “เรื่องเล่าริมทาง” และ “Homeless Experience” โดย นิสิตมหาวิทยาลัยศิลปากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นมาดูหนังของคนไร้บ้านอีกมุมโลก (นิวยอร์ก) จากเรื่อง “Homeless” โดยกลุ่ม DocClub และ “ทางผ่านของบีระ” สารคดีชีวิตเด็กเร่ร่อน จากไทยพีบีเอส อีกมุมกิจกรรมสุดน่ารักคือ ถุงนอน corner พื้นที่สำหรับจิตอาสาที่มาร่วมประดิษฐ์ ถุงนอนเพื่อส่งกำลังใจให้คนไร้บ้าน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth