แก้ขยะล้นเมืองกทม.ชวนแยกขยะก่อนทิ้ง

เร่งแก้ปัญหาขยะล้นกรุงวันละกว่าหมื่นตัน ขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อง่ายต่อการกำจัด พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33/2560 ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมได้รายงานในที่ประชุมถึงแนวทางการกำจัดขยะของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ ในปี 2560 จัดเก็บได้เฉลี่ยวันละ 10,527 ตัน เมื่อผ่านการคัดแยกแล้วแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.ขยะรีไซเคิล ขายซาเล้ง ร้านรับซื้อ โรงงานในประเทศและต่างประเทศ 2.ขยะอินทรีย์ นำมาทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวิภาพ ไบโอแก๊ส และเลี้ยงสัตว์ 3.ขยะอันตราย จ้างเอกชนกำจัด และ 4.ขยะทั่วไป นำไปเผาที่โรงเผาขยะอ่อนนุช เตาเผาผลิตไฟฟ้า และฝังกลบ สำหรับขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่มีเยอะกว่าขยะชนิดอื่น เนื่องจากเป็นขยะจำพวกเศษอาหาร ขยะเศษผัก/ผลไม้ และเปลือกผลไม้ นำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ประมาณวันละ 1,600 ตัน และนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม วันละประมาณ 200 ตัน ซึ่งหากขยะอินทรีย์ดังกล่าวจัดเก็บไม่หมดในแต่ละวันก็จะมีปัญหาเรื่องการเน่าเหม็นส่งกลิ่นรบกวน จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการโดยให้มีการจัดเก็บทุกวัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews