อุทยานแห่งชาติแม่ปืม (ดอยงาม)

แม้เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดไม่ใหญ่โตมากนัก ด้วยพื้นที่เพียงแค่ 222,500 ไร่ ครอบคลุมจังหวัดเชียงรายและพะเยา แต่ที่นี่ก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำหลายสาย อาทิ ลำน้ำแม่แก้ว ล้ำน้ำแม่ปืม สำหรับสภาพโดยทั่วไปนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันที่ประกอบด้วย ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา และป่าเบญจพรรณ

โดยมีพันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้สัก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้สนสองใบ ไม้ชิงชัน ไม้เหียงหลวง และไม้วงศ์ก่อ อีกทั้งยังพบนกกว่า 40 ชนิด รวมถึงสัตว์ป่าอื่น ๆ เช่น เก้ง หมูป่า เสือปลา กระจง เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นที่นี่ยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญนั่นก็คือ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ และระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ของทุกปี จะมีนกเป็ดน้ำจำนวนมากอพยพมาอาศัยอยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ปืมแห่งนี้ โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมพายเรือชมทัศนียภาพรอบอ่างเก็บน้ำ หรือไม่ก็เดินป่าศึกษาธรรมชาติ บนเส้นทางที่จัดเตรียมไว้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand