สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุด

เมืองโบราณนำความงดงามของราชธานีปราสาททองสู่จังหวัดสมุทรปราการโดยมีการเปิดหอประชุมวชิระธรรม สถานที่ที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไม่มีเวลาไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดของเราเมืองโบราณกำลังแผ่ขยายไปอีกครั้งด้วยการเปิดห้องโถงใหญ่ของวัดวาอารามซึ่งเป็นส่งเสริมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของพระพุทธเจ้า

ห้องโถงใหม่เปิดให้บริการแล้วในเวลาเปิดเทอมวิสาขบูชาเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมครั้งแรกมีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฏรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระมหามุนุยย์ นี่เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีการใช้พื้นที่กว่า 80 ล้านบาทในการสร้างวิหารอันเงียบสงบเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป 38 องค์จากอดีตปัจจุบันและอนาคตตามหลักการของศาสนาพุทธ