พาณิชย์เอาจริงจับผู้ค้าข้าวเอาเปรียบชาวนา

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ส่งเจ้าหน้าตรวจสอบผู้ค้าข้าวที่รับซื้อข้าวจากชาวนาไม่เป็นธรรม ชี้ดำเนินคดีไปหลายรายแล้ว นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า    กรมฯได้ส่งเจ้าหน้าที่ สายตรวจออกตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าว  โรงสี และท่าข้าวอย่างเข้มงวด เพื่อป้องปราบไม่ให้ ผู้ประกอบการเอาเปรียบเกษตรกรชาวนา 

โดยจากการตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงวันที่ 21 – 26 ส.ค. 60 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสีและท่าข้าวมีการรับซื้อข้าวเปลือกไม่เป็นธรรม จำนวน 3 ราย ไม่มีการปิดป้ายแสดงราคา, นอกจากนี้ยังพบว่ารับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาต่ำกว่าราคาแสดงไว้ โดยบางรายไม่มีแสดงอัตราการหักลดน้ำหนักสิ่งเจือปน จึงดำเนินการจับกุมผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 41 พ.ศ.2560 อันเป็นความผิดตามาตรา 25 (3) และโทษตามมาตรา 77  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ  ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป
 
ขณะเดียวกันยังจับกุมผู้ประกอบการอีก 7 ราย ที่ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้นที่ขาดการรับรองความถูกต้อง และไม่ใช้เครื่องวัดความชื้น สิ่งเจือปนในการรับซื้อ    จึงดำเนินการตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ตามมาตรา 70 เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 50,000 บาท  “ หากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความ  เป็นธรรมในการขายข้าวเปลือก รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิดในการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews