การประหยัดพลังงาน ฉนวนประหยัดพลังงาน

การประหยัดพลังงาน ฉนวนประหยัดพลังงาน ในภาคอุตสาหกรรมก็ได้มีการรณรงค์และสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมประหยัดพลังงานแต่อุตสาหกรรมบางประเภทยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเต็มที่ อย่างเช่น อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก อุตสาหกรรมอาหาร และ อื่น ๆ อีกมากมาย ที่ยังจำเป็นต้องใช้พลังงานความร้อนในภาคการผลิตจำนวนมากอยู่

การวิเคราะห์ การใช้พลังงาน ทั้งก่อน และหลังการหุ้มฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ เพื่อให้ทางผู้ใช้ได้นำไปเป็นข้อมูล เพื่อการวางแผน และ การตัดสินใจในการทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน ในอุตสาหกรรม และโรงงาน ที่เหมาะสมต่อไป สำหรับบริการด้านวิเคราะห์ การประหยัดพลังงานได้แก่

1. อุตสาหกรรมยานยนต์
สำหรับโรงงงานที่มีเครื่องอบยาง (molding machines) เพื่อผลิตสินค้าประเภท ยางรถยนต์ ยางรถฟอล์คลิฟท์ ยางซิลิโคน SMT และ ยางซิลิโคนคีย์แพด จะมีการสูญเสียความร้อนจากเครื่องอบยาง คิดเป็นค่าไฟฟ้าหลักแสนบาทต่อเดือน การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ช่วยให้วางแผนการทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน เริ่มต้นได้ตรงจุดและประหยัดค่าใช้จ่ายในการลองผิดลองถูกลงไปได้มาก

2. อุตสาหกรรมพลาสติค และเคมีภัณฑ์
โรงงานที่มีเครื่องฉีดพลาสติค(plastic injection machines) หรือเครื่องอัดพลาสติคเส้น (plastic extruding machines) มักประสบปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า จากการที่ฮีทเตอร์ของเครื่องจักรเหล่านี้ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น จะทำให้ท่านทราบว่าหากมีการหุ้มฉนวน ท่านจะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับหน่วยงานหรือบริษัท เป็นจำนวนเงินประมาณเท่าไร

3. อุตสาหกรรมโรงหลอม และหล่อโลหะ
โรงงานอลูมิเนียม ทองแดงและโลหะ จะมีเตาหลอมทั้งแบบใช้ก๊าซและไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้มหรือมี แต่ฉนวนเริ่มเสื่อมคุณภาพ หรือหมดอายุการใช้งานแล้ว ก็จะมีความต้องการพลังงานในการทำความร้อนมากกว่าปกติ ทางบริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด มีเครื่องมือและวิธีการคำนวณที่จะทำให้ท่านทราบว่า มูลค่าการประหยัดหรือพลังงานที่ใช้จะลดลง เป็นจำนวนกี่หน่วยเมื่อเทียบกับก่อนและหลังหุ้มฉนวน ZAVE

4. อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์และเซมิคอนดัคเตอร์
เตาอบชิ้นงานรวมทั้งเครื่อง reflow และ wave soldering (solder bath) เมื่อทำการวัดอุณหภูมิผิวที่เครื่องหรือฝาเครื่อง จะมีอุณหภูมิสูงกว่า 80C และยิ่งเป็นเครื่องที่อยู่ในห้องปรับอากาศ ก็จะทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้ามากขึ้น ทางเราให้บริการ วิเคราะห์ค่าพลังงานที่สูญเสียไปในขณะใช้งานของเครื่องจักรเหล่านี้ และจุดคุ้มทุนของทางลูกค้า หากต้องการติดตั้ง ฉนวนประหยัดพลังงาน ZAVE

5. อุตสาหกรรมอื่นๆ
ไม่ว่าท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดๆ หากท่านกำลังประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน หรือความร้อนที่แผ่จากกระบวนการผลิตของท่าน และต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากจุดไหน อย่างไร ใช้ระเบียบหรือทฤษฎีใดในการเก็บข้อมูล และประเมินผล